top of page

BESTILLING AF LEVERANDØR (Listen vil blive opdateret)

Alle må bestille en leverandør til sig selv for egen regning. Kun bestyrelsens områdeansvarlige må bestille på foreningens vegne.

  • Affald:  Brøndby Kommune 43283935

  • VVS: Per Andersen 39296333

  • EL: Højer og Nissen 36755533

  • Trapperengøring: Thomas Feldstein 21756761

  • Kloak: Kloagger 53532244

  • Skadedyr: Morten Jensen 40950400

  • Tømrer: Niels Vilhelmsen 40604181

bottom of page