top of page
VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆGULVE
 
Indeklima:

Såvel trægulve som menneskers velbefindende afhænger af bl.a. indeklimaet. Det optimale for både trægulve og mennesker er en rumtemperatur på ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på ca. 50 %. I fyringssæsonen, når luftfugtigheden falder, anbefales det at anvende luftbefugtere og/eller sætte skåle med vand Når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at skrue op for varmen og undgå åbne vinduer.


Anskaf evt. et hygrometer. Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør.

 

Gode råd:

For at skåne trægulve anbefales det at anvende filtpropper under stole- og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede hjul til trægulve, og det anbefales at udlægge akrylplader under kontorstole.
Løse tæpper, måtter m.m. bør ikke udlægges på gulvet før 2-3 uger efter gulvlægning eller behandling.
Stop snavs, fugt, skidt m.m., før det når ind på trægulvet. Anvend derfor måtter ved indgangspartier.

 

Daglig rengøring/pleje:

Den daglige rengøring af lakerede gulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes blot rent, lunkent vand og en godt opvredet klud. Er lakoverfladen blevet mat og trist, tilsættes vaskevandet Moland Lakpleje i forholdet 1 del Moland Lakpleje til 50 dele vand. Den lakerede overflade vaskes med en opvredet klud.

 

Grundrengøring:

En grundrengøring kan foretages med Moland Trærens (blandingsforhold: 1 del til 20 dele vand), hvis der på overfladen er opbygget en snavset voksfilm. Efter rengøring aftørres overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud. Denne grundrengøring kan ved stærk tilsmudsning gentages.


Når overfladen er tør, påføres igen Moland Lakpleje (ufortyndet). På et lakeret gulv, der har været behandlet med mange forskellige lakplejetyper, kan en grundrengøring kræve en specialbehandling. Bland 6-8 dl Moland Trærens og 1 dl 3-dobbel salmiakspiritus i en spand med ca. 8 l varmt vand. Vær opmærksom på, at overdosering af salmiakspiritus kan give misfarvninger af træet. Vask gulvet grundigt 1-2 gange med gulvklud/gulvskrubbe. Aftør overfladen med en ren, tør bomuldsgulvklud.
Når overfladen er tør, påføres igen lakpleje (ufortyndet).

 

 

Daglig rengøring/pleje:

Den daglige rengøring af et olieret gulv foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes normalt blot rent, lunkent vand og en godt opvredet klud.

 

Specielt for gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.) Når gulvet ser mat, trist og slidt ud, vaskes det med Moland Oliepleje Natur/ Hvid i forholdet 1 del oliepleje til20-30 dele varmt vand. Følg i øvrigt anvisningen på etiketten.

Specielt for gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.) Er gulvet lettere tilsmudset, vaskes det med Moland Sæbe Natur/Hvid i forholdet 1 del sæbe til 40 dele varmt vand.
Følg i øvrigt anvisningen på etiketten.

 

Grundrengøring:

Er træet meget snavset, fedtet eller plettet, vaskes det med Moland Tjærens (se anvisning på etiket). Denne afrensning åbner træets porer og skal derfor altid efterfølges af vask med en kraftig opløsning af Moland Oliepleje Natur/Hvid i varmt vand på gulve af løvtræ (eg, ask, bøg, merbau m.m.). På gulve af nåletræ (fyr, gran m.m.) vaskes med en kraftig opløsning af Moland Sæbe Natur/Hvid i varmt vand. Den efterfølgende vask foretages, når træet er overfladetørt.

 

Bemærk:

Temperatur på undersiden af gulvet må ikke overskride 27° C.

 

Træ er et naturmateriale, og der er stor forskel på træsorternes egenskaber. Træ vil altid arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstår større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Vær opmærksom på at temperaturen under møbler, tæpper, reoler m.m., kan blive noget højere end på det øvrige gulv og der må her påregnes ekstra store bevægelser i gulvet under fyringssæsonen. Et hus og dermed også et trægulv, vil først være akklimatiseret efter ca. 1 år.

 

Om indeklima se "TIPS OG GODE RÅD". OBS: Vær opmærksom på, at der skal anvendes mindst mulig vand ved gulvvask på gulve med gulvvarme.

bottom of page