top of page

A/B Gildhøjparkens principper

Bestyrelsen arbejder ud fra nogle centrale principper på foreningens vegne, som anvendes til at afgøre sager på den bedst mulige og mest retfærdige måde.

 

  • Ligestillingsprincippet, som sikrer, at alle behandles lige.

  • Ansvarlighedsprincippet, som sikrer ansvar for egen andelsbolig

  • Bestillingsprincippet, som sikrer, "at den som bestiller betaler".

  • Delegeringsprincippet, som sikrer, at bestyrelsen er handlekraftig via områdeansvarlige.

  • Balanceprincippet, som sikrer, at foreningens økonomi er i balance uden budgetoverskridelser.

bottom of page