top of page
UDLUFTNING OG VENTILATION

 

 

 

Udsug fra køkken foregår ved en helt traditionel emhætteløsning uden nogen form for forbindelse med andre boliger eller sammenhæng med udsugningsanlægget.

 

Anlægget er ved ibrugtagelse indreguleret efter bygningsregulativet.

 

Mængderne af erstatningsluft er iht. bygningsregulativet opfyldt ved de indbyggede karmventiler og eftermonterede karmventiler i skydedøren i stuelejlighederne og karmventiler i øverste vindue på 1. sal.

 

Beboerne skal være opmærksomme på, at alle friskluftventiler skal være åbne så man får den nødvendige mængde og den optimale fordeling af erstatningsluften.

 

På taget er der placeret udsugningsanlæg der betjener 2 boligenheder i henholdsvis stueplan og 1. sal. Disse udsugningsanlæg kan indreguleres ved at skrue på udsugningsregulatoren i de enkelte rum.

 

Der må ikke lukkes for udsugningskanaler i køkken ved teknik rum eller på badeværelse, hvis dette sker, vil det medføre ubalance i systemet og ubehagelig trækgene i opgangen. Disse er nøje indreguleret efter gældende regler om luftskifte.

 

Overholdes ovennævnte ikke, vil medføre at udgifterne pålægges den pågældende andelshaver.

bottom of page