top of page

Indrapportering af vandaflæsning

Thanks! Message sent.

Hver andelsbolig skal indrapportere vandmålerværdien én gang årligt med henblik på beregning og opkrævning af vand.

Du skal derfor blot uopfordret udfylde ovenstående formular senest den 2. januar hvert år. Herefter sker resten automatisk.

Skulle der opstå udfordringer eller andet, kontaktes kontoret på normal vis.

bottom of page