top of page

Telefon 46560065

Info om SWAP aftale

A/B Gildhøjparken har indgået SWAP aftaler, men da der hersker stor usikkerhed om begrebet, ønsker vi her at oplyse åbent og gennemskueligt om forholdene til gavn for alle parter, som involveres i en købs-/salgsproces.

Overordnet har A/B Gildhøjparken en sund økonomi, som bekræftes af foreningens bank Nykredit og regnskaber. SWAP aftalerne sikrer mod huslejestigninger såfremt renten skulle stige igen.

 

Foreningen har varslet en årlig huslejestigning på ca. 150 kr/mdr. frem til 2020, som er godkendt på generalforsamling 2017. Ingen yderligere stigninger forventes idet SWAP aftalen beskytter foreningen.

Eneste ulempe ved SWAP aftalen i dag er, at den regnskabsteknisk påvirker foreningens egenkapital negativt, idet renten er faldet til tæt på nul procent efter aftaleindgåelse. Dette har ingen påvirkning på beregning af andelskronen, og er en teknikalitet, som revisionen påkræver iht. regnskabslovgivningen. Foreningens egenkapital uden påvirkning af SWAP aftalen er væsentlig positiv (se årsrapporter).

A/B Gildhøjparkens advokat Uno Ternstrøm har udfærdiget et mere detaljeret beskrivende notat, som med fordel kan udskrives og medbringes til ejendomsmæglere og bankrådgivere. Skulle en bankrådgiver fristes til at afvise et andelsboliglån grundet foreningens SWAP aftale, er der tale om manglende indsigt i foreningens aftaler og dermed en misforståelse. Her kan notatet gøre nytte.

Andelsbloliglån kan med fordel ansøges hos Nykredit Bank, som også er foreningens bank. Skulle en ansøgning alligevel blive afvist grundet SWAP aftalen, hører vi gerne om det (blot benyt kontaktformular).

bottom of page